+48 602 151 301 biuro@akademiabhp.com.pl

 

 

 

 

Usługi BHP

 

  • Postępowanie powypadkowe. 
    Oferujemy profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą pracodawca ma obowiązek skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku przy pracy. W ramach postepowania powypadkowego dokonujemy oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, oraz zbadamy warunki wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku; wysłuchamy wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; zgromadzimy informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku.
  • Ocena ryzyka zawodowego.
    Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.Sporządzamy ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w firmie w oparciu o różne metody m.in. metodę Risk Score, PHA lub metodę określoną w Polskiej Normie PN-N-18002:2000.
  • Przeprowadzamy kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, na życzenie klienta.
  • Doradzamy w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.

Follow

ul. Promyka 36
Urzut
05-830 Nadarzyn

biuro@akademiabhp.com.pl

602 151 301