+48 602 151 301 biuro@akademiabhp.com.pl

Szkolenia

 

 

 

 

Oferta szkoleń

 

Szkolenie wstępne „instruktaż ogólny” – przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace, przeprowadzane w formie instruktażu
Szkolenie okresowe – przeznaczone dla:
• osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
• pracowników inżynieryjno-technicznych (projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji);
• pracowników administracyjno-biurowych oraz innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Szkolenia BHP dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby;

Uczestnicy szkoleń okresowych organizowanych w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały szkoleniowe.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego zaświadczenia określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Follow

ul. Promyka 36
Urzut
05-830 Nadarzyn

biuro@akademiabhp.com.pl

602 151 301